Geowłóknina Fol-System – skuteczna separacja i ochrona

Geowłókniny to płaskie geosyntetyki, wykonywane w procesie mechanicznego igłowania lub zgrzewania. Surowiec wytwórczy geowłóknin stanowią włókna polipropylenowe i poliestrowe.

Produkty oferowane przez Fol-System znajdują zastosowanie jako izolacje przemysłowe i budowlane. Wzmacniają grunt i stabilizują podłoże, tworząc trwałe zapory między kolejnymi warstwami ziemi, np. przy budowie dróg, parkingów, systemów drenarskich, odwadniających i izolacyjnych.

Geowłóknina może też służyć w charakterze materiału zabezpieczającego geomembrany przed uszkodzeniami, a także jako odpowiednie uszczelnienie i przygotowanie podłoża przed wyłożeniem np. folii basenowej.

Przykładowe zastosowania geowłókniny, wdrażane z pomocą naszej firmy:

  • zmniejszanie i wyrównanie naprężeń w konstrukcjach ziemnych,
  • filtracja umożliwiająca przepływ cieczy i gazu w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, z kontrolą migracji cząstek gruntu,
  • drenaż, czyli ochrona fundamentów przed wodą gruntową poprzez odprowadzanie jej nadmiaru,
  • separacja polegająca na rozdzieleniu rozmaitych materiałów, zwłaszcza gruntów o zróżnicowanym uziarnieniu,
  • zabezpieczenie materiałów budowlanych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Szczególną zaletą geowłókniny jest duża odporność na silne substancje żrące jak alkalia. Dodatkowo posiada bardzo dobre właściwości filtracyjne. Jest materiałem o korzystnej cenie i wysokiej jakości. Oznacza to, że przy poniesieniu niewielkich kosztów  zaopatrujecie się Państwo w zabezpieczenie swojego gruntu i obiektów na lata.